آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها- پل ورسک
اطلاعات پروژه پایش دائم پل ورسک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به اهمیت بالای پل ورسک از دیدگاه تاریخی و راهبردی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایش دائم این پل اقدام نموده است. در این پروژه با استفاده از حسگرهای کرنش‌سنج نصب شده در نقاط مختلف پل نسبت به پایش سازه اقدام شده است. همچنین آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها اقدام به طراحی و نصب حسگر توزین دینامیک بر روی ریل‌ها نموده است. سامانه‌ی طراحی شده برای پل ورسک از قابلیت هشدار خطر در زمان عبور قطارهای با سرعت یا وزن غیرمجاز برخوردار بوده و امکان مدیریت مناسب بهره‌برداری از پل را بوجود آورده است.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-41.667.525.fa.html
برگشت به اصل مطلب