آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های دینامیکی خودرو- 🔧 خدمات آزمایشگاه
🔧 خدمات آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/3 | 

برخی فعالیت­های پژوهشی-صنعتی

طراحی و ساخت نمونه جاذب انرژی خودرو

طراحی و تحلیل ارابه سرعت روی سطح شیبدار

شبیه­ سازی تصادف از عقب خودرو ضمن بررسی عوامل ارگونومی

تحلیل رشد ترک در پانل های نازک.....

بهینه سازی توپولوژی و پیش بینی عمر خستگی چرخ خودرو

خدمات مهندسی معکوس، پرینت سه بعدی و آموزش نرم افزارهای مهندسی (آموزش سالیدورک ،کتیا، جئومجیک، آباکوس و...)

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های دینامیکی خودرو:
http://www.iust.ac.ir/rln/find.php?item=23.496.405.fa
برگشت به اصل مطلب