لیست پروژه ها

برخی از پروژه های به اتمام رسیده در این آزمایشگاه تحقیقاتی عبارتند از:
 

  • تنش های پسماند در مواد کامپوزیت
  • خستگی سازه های کامپوزیت های زمینه پلیمری با چیدمان متعامد
  • بررسی رفتار سازه های کامپوزیتی تحت بارگذاری درهم شکنی دینامیکی
  • رشد تورق در تیر یک سر درگیر دولبه کامپوزیتی تحت بار استاتیکی
  • بررسی اثر آتش بر بار کمانش کامپوزیت های پایه پلیمری
  • استحکام بخشی کامپوزیت های پلیمری لایه ای توسط ذرات نانو
  • بررسی پدیده خوردگی در کامپوزیت های پایه پلیمری
  • مقاوم سازی لوله های خورده شده فلزی با کامپوزیت پایه پلیمری
  • بررسی تاثیر نانولوله های کربنی بر رفتار خزش کامپوزیت های پایه پلیمری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Composites Research Laboratory

Designed & Developed by : FM