برگشت به شبکه آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی آزمایشگاه::
معرفی اعضا::
خدمات آزمایشگاه متعامل::
دستاوردهای آزمایشگاه::
آزمایشگاه های همکار::
اخبار آزمایشگاه::
اطلاعات تماس::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: مقاله علمی در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر ::

ردیف

عنوان همایش علمی معتبر

کشور

عنوان مقاله

اسامی همکاران به ترتیب

خلاصه مقاله

مقاله کامل

1

همایش بین المللی سکونتگاه های فقیر نشین، به سوی بهسازی و بازافرینی پایدار

ایران

گونه شناسی جدید از نظام تولدی فضای غیر رسمی در سطوح فضای شهرسان مرزی بانه روبه رونق یا روبه فقر؟

رضا خیرالدین، دکتر عبدالهادی دانشپور، مهدی رازپور، مهدی سعیدی

*

2

همایش ساماندهی سیاسی فضا

ایران

بازشناسی جایگاه دولت و ملت در ساماندهی فضاهای شهری، از تقابل  سیاسی به تعامل حقوقی

رضا خیرالدین، ابراهیم دلایی میلان

*

3

سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در شهرسازی و معماری کشورهای اسلامی

ایران

زیارت های سیال ؛ سیاحت های زاهدانه

تاملی بر کاروان های راهیان نور و شکل گیری الگوی های هویتی از طریق جابجایی های فضایی در مناطق مرزی

رضا خیرالدین، سیده فاطمه حجت زاده

*

4

توریسم تجارت غیررسمی شهرهای مرزی: فرصت ها و چالش ها در تحولات شهرستان مرزی بانه

ایران

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

رضا خیرالدین، مهدی رازپور

*

5

همایش ملی ملی فرهنگ و تکنولوژی: درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن

21-22 اردیبهشت 1393

ایران

فضای مجازی و تحول در نظام تعاملات انسانی

رضا خیرالدین، امید خزاییان

*

6

اولین همایش ملی جامعه، معماری و شهر

ایران

بررسی مولفه های موثر بر پایداریفضاهای عمومی شهری به تقویت سرمایه اجتماعی

محمد مویدی، رضا خیرالدین

*

7

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

29-30 مهر 93

ایران

ظهور ارتباطات مجازی فرامکانی و فرازمانی؛ ضرورتی نوین در بازنگری روشهای پژوهش شهری

رضا خیرالدین، امید خزاییان

*

8

نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری

29-30 مهر 1393

ایران

چالش های اعتماد و اتکا به نتایج و یافته های پژوهش های کیفی در مباحث شهرسازی

رضا خیرالدین، ابراهیم دلایی میلان

*

9

ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی

ایران

بررسی نقش افزایش سطح کیفیت محیط در مدیریت خلاق فضاهای شهری به منظور لرتقای سطح تعاملات اجتماعی

رضا خیرالدین، محمد مویدی

*

10

ICRARE 2013  کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

10-11 اردیبهشت 1392

ایران

بررسی نقش ایستگاه های مترو در تعدیل قطب بندی فضایی تهران

رضا خیرالدین، امیر فروهر، جواد ایمانی شاملو

*

11

ICRARE 2013  کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

10-11 اردیبهشت 1392

ایران

توسعه حمل و نقل محور ریلی در مناطق کلانشهر ی ، مقایسه تطبیقی محور شرق تهران با محور شرق پاریس

رضا خیرالدین، رضاپیروزی

*

12

ICRARE 2013  کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

10-11 اردیبهشت 1392

ایران

پیامدهای فضایی توسعه حمل و نقل ریلی سریع: تشدید تمرکز از مقیاس شهری به منطقهای یا تعادل بخشی فضایی در مقیاس سرزمین

رضا خیرالدین، عبدالهادی دانشپور، رضا پیروزی، آرمان میرزاخانی

*

13

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک

6-7 اسفند 1392

ایران

ابعاد منفی پیامدهای احداث شبکه راه­های منطقه­ای؛ توسعه و ضد توسعه. "شهر لوشان و آزاد راه قزوین- رشت"

رضا خیرالدین، مهدی رازپور

*

14

AESOP 2012 : Association of European Schools of Planning,

26th Annual Congress :

July 11-15, 2012,

Turkey

Regional Changes and Resiliences in Dubai City

Reza Kheyroddin, Mehdi Razpour

*

15

De l’action sur la nature à la nature de l’action

فرانسه

Explaining the relationship between psychological adaptation with a sense of place to achieve thermal comfort in urban Public spaces.

Reza Kheyroddin, Elham Zabetian

*

16

10th Annual Conference of the International Academic Association for Planning Law and Property Rights

Conflict between property rights and public interests in the context of the limitations of settlements geomorphology (From legal conflicts to customary agreements)

Reza Kheyroddin, Ebrahim dalaei milan

*

17

The 2nd International Conference on Urbanism & Spatial Mobility,

October, 18-19, 2014

Iran

Metropolisation of Urban Regions

Reza Kheyroddin

*

18

Berlin Border Seminar: 25 years of reshaping borders in Europe

Berlin 8– 10 November 2014

Germany

Analysis the Consequences of National and International interactions and Events on the spatial mobility and changes in Border Regions; Baneh Border City, Kurdistan Province, Iran

Reza Kheyroddin, Mehdi Razpour

*

19

The 2nd International Conference on Urbanism & Spatial Mobility,

October, 18-19, 2014

Oversimplification in physical developing; Regardless of socio-economic relations within minor groups; Case Study: Deh-e-Vanak, Tehran

Reza KHEYRODDIN, Naeemeh GOLZARI, Mojtaba Rafieyan

*

20

5ème colloque de l’ARPEnv Transition écologique : de la perception à l'action

11 et 12 juin 2015

France

Effective forces in spatial evolution of urban coastal areas; From spatial changes to ecological transition: Urban coastal area in North of Iran

Reza KHEYRODDIN, Maedeh Hedayetifard

*

21

The 2nd International Conference on Urbanism & Spatial Mobility,

October, 18-19, 2014

Iran

Spatial Flows in University-Towns, Comparative study of Qon and Cambridge

Reza KHEYRODDIN, Mohammad REZAEE

*

22

The 2nd International Conference on Urbanism & Spatial Mobility,

October, 18-19, 2014

Iran

Free Space Optical Communication and Necessity of Utilization in the Urban Spaces

Ali MIR, Reza KHEYRODDIN

*

23

48th ISOCARP Congress,

10-13 September 2012

Russia,

The Study of Land Use Changes in the Tehran Metropolitan Area by Using MOLAND Mode

Morteza Yaghoubkhani, Hashem Dadashpour, Reza Kheyroddin

*

24

Mobilising Regions: Territorial Strategies for Growth Regional Studies Association

Winter Conference 2013

22nd November 2013

U.K.

New Form Of Regional Cooperation, New Spatial Structure Electronic Cooperation And The Rise Of Mega City-Regions

Omid Khazaeian, Reza Kheyroddin

*

25

High‐Speed Rail And The City: Urban Dynamics And Tourism

21 – 23 January 2015

France

Analysis of Tourist Mobility via HSR Development in New Geographical Map of Iran

Reza Kheyroddin, Arman Mirzakhani

*

26

Colloque international L’agriculture périurbaine : impacts du fait urbain, stratégies et jeux d’acteurs

15 - 16 Avril 2015

Algérie

Analysing the impact of landuse change on agriculture and gardens, case study : Urmia Urban-Region

Reza Kheyroddin, Saber Zahedpour, Nasim Ghasemi

*

27

AESOP International workshop

"BECOMING LOCAL: Transforming spaces, redefining localities" Paris-2014

October 23-25, 2014

France

“Every Day Life” as the In­termediary of “Becoming Local and Global”: The Transformation of Valiasr Intersection in Tehran, Iran

Reza KHEYRODDIN, Ahmadali Namvarian, Somayeh Kani

*

28

3rd ERSA International Workshop “Higher Education Institutions and Regional Development”

14 – 15 October 2013

Germany

Toward Spatial decentralization of university activities by New Branch in IUST (Iran University of Science and Technology), Iran

Reza Kheyroddin, Masoumeh Barzegar

*

29

52nd ERSA Congress : European Regional Science Association ; Regions in Motion - Breaking the Path

21- 25 August 2012

Slovakia

Economic Growth and Regional Changes in Dubai and Emergence of Growth Pole as a Metropolitan Area in UAE

Reza KHEYRODDIN, Mehdi Razpour

*

30

Séminaire RESUP : Les pratiques d'enseignement et de recherche dans les antennes universitaires

Le 8 mars 2013

France

Déconcentration territoriale des activités Universitaires par Les nouveaux campus : cas d’Etude : IUST (Iran University of Science and Téchnology) à Téhéran »

Reza Kheyroddin

*

31

An international workshop of the Regional Studies Association: Research Network on Tourism and Regional Development Evolution and transformation in tourism destinations: Revitalisation through innovation?

10-13 Feb. 2014

Spaine

Rural tourism development or socio-environmental degradation: Study of Damavand County in Iran

Reza Kheyroddin, Atefeh Solimani, Reza Piroozi

*

32

80e du Congrès de l'ACFAS :

Colloque 469 - Espaces ouverts des agglomérations urbaines : constructions territoriales, régulations et dynamiques de gouvernance métropolitaine

7-11 May 2012

Canada

Analyser la relation entre la régulation d’occupation du sol et le prix du terrain et du logement :Une aide à la décision dans l’aménagement des espaces ouverts dans les territoires métropolitains, Cas d’étude : Téhéran, Iran

Reza Kheyroddin, Reza Piroozi

*

33

Association of European Schools of Planning (AESOP) 26th Annual Congress :

11-15 July, 2012

Turky

New towns land use planning desision-making by measuring Relations between land use regulations and housing prices

Reza Kheyroddin, Reza Piroozi

*

34

Colloque Asrdlf 2012 : Industrie, ville et région dans une économie mondialisée

9 au 11 Juillet 2012

France

Suburbanization to the Suburban Growth Poles, from Planning to Implementation: A Study of Paris Metropolitan Area

Reza Kheyroddin, Reza Piroozi

*

35

Colloque Asrdlf 2012 : Industrie, ville et région dans une économie mondialisée

9 au 11 Juillet 2012

France

Gouvernance territoriale de la grande région urbaine de Téhéran; Entre le Développement Polycentriques el la Concentration Spatiale

Reza Kheyroddin

*

36

20 ans de Transformations Economiques et Sociales au Val d’Europe

17 et 18 décembre 2012

France

Villes nouvelles téhéranaises : entre la projection et la fabrication

Reza Kheyroddin

*

دفعات مشاهده: 836 بار   |   دفعات چاپ: 257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4372