خوابگاه دانشجویی- فرم های مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
فرم های مربوط به تاسیس خوابگاه خودگردان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | 
فرم شماره-۱- فرم شناسنامه خوابگاه دانشجویی


فرم شماره ۲ - فرم درخواست صدور - تمدید مجوز
فرم شماره ۳ - تاییده نظام مهندسی


فرم شماره ۴- مشخصات اطلاعات فردیفرم شماره ۵ - تعهد نامه خوابگاه دار

 
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.18198.52493.fa.html
برگشت به اصل مطلب