خوابگاه دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
راهنمای پرداخت بدهی های نقدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/29 | 
جهت مشاهده فایل راهنمای تصویری پرداخت در صندوق رفاه لینک ./files/khabgah/files/۱۶۶۷۶۵۳۶۷۲-naghdipardaz.pdf را کلیک نمایید .
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13485.69509.fa.html
برگشت به اصل مطلب