خوابگاه دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/24 | 
اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه تابستان ۱۴۰۱
نظر به لزوم آماده سازی خوابگاه ها جهت اسکان مهرماه به تعداد محدودی از دانشجویان متقاضی در تابستان ۱۴۰۱ خوابگاه تعلق می گیرد مراحل ثبت نام خوابگاه بشرح ذیل خواهد بود .
** الف : دانشجویان مجاز به استفاده از خوابگاه
 1. دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۹ که پروژه پایانی آنها در سیستم گلستان ثبت شده است.
 2. دانشجویان کارشناسی که پروژه پایانی را در ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اخذ نموده و تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل
  می شوند
 3. دانشجویان کارشناسی که کار آموزی آنها توسط آموزش تائید شده است و محل کار آموزی آنها صرفا در داخل شهر تهران باشد
  (  اسامی توسط دفتر همکاریهای علمی و صنعتی و فناوری تهیه و به امورخوابگاهها ارسال می شود )
**ب: شرایط استفاده از خوابگاه و مراحل تقاضای خوابگاه
انجام مراحل اداری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ می باشد.
 1. تسویه اجاره خوابگاه تا پایان نیمسال دوم   
 2. دریافت فرم متقاضی خوابگاه ( سایت مدیریت امورخوابگاهها به آدرس: khabghah.iust.ac.ir )
 3. تکمیل فرم و تاییدیه از استاد راهنما و آموزش دانشکده (مهر و امضا) برای دانشجویان کارشناسی  و تحویل آن از تاریخ    ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ لغایت  ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ برای تعیین اتاق به واحد اسکان
 4.  دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۹  اسکان تابستان ۱۴۰۱ شماره اتاق آنها همان اتاقی می باشد که در زمان اسکان  مکانیزه برای نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ انتخاب نموده اند .
 5. دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ که متقاضی خوابگاه تابستان نمی باشند به واحد اسکان مدیریت امورخوابگاهها مراجعه نمایند تا هزینه تابستان برا ی ایشان منظور نشود.
 6. جابجایی اتاق جدید جهت اسکان تابستان از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ می باشد.
*** تذکر:
 1. خوابگاه تابستان فقط به دانشجویان شهرستانی وروزانه تعلق می گیرد و دانشجویان ساکن استانهای تهران و البرز امکان استفاده از خوابگاه تابستان را ندارند.
 2. پایان اسکان تابستان  ۱۴۰۱/۶/۱۵   می باشد و دانشجویان می بایست در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ خوابگاه را جهت آماده سازی و اسکان مهرماه تخلیه نمایند .
باتشکر                         
مدیریت امور خوابگاهها-  ۱۴۰۱/۳/۲۴  
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-98.13485.67484.fa.html
برگشت به اصل مطلب