خوابگاه دانشجویی- قوانین و مقررات خوابگاه‌ها
جریمه خسارات خوابگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/5 | 
جریمه خسارات خوابگاهی
 

بر اساس مصوبه جلسه شورای مدیران معاونت دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت ایران در جدول میزان جرائم بر اساس خسارت وارد شده به اتاق در طول یک سال تحصیلی به شرح ذیل می باشد که از ابتدای سال تحصیلی  ۱۴۰۱ اجرایی می گردد .لازم به ذکر است که این مبالغ سقف جریمه برای هر خسارت بوده و سهم دانشجو از این مبالغ بر اساس گزارش سرپرست خوابگاه و تأیید مدیر امورخوابگاه ها تعیین شده و می بایست پیش از اسکان مجدد دانشجو  به حساب در آمدهای اختصاصی معاونت دانشجویی دانشگاه  واریز گردد .  

 

مبلغ جریمه (ریال)

شرح

ردیف

 

مبلغ جریمه (ریال)

شرح

ردیف

۲۰۰۰۰۰۰

عدم رعایت نظافت مکان عمومی مشاء

۱۱

 

۱۲۰۰۰۰۰

عدم تحویل کلید که منجر به شکستن توپی می شود

۱

۵,۰۰۰,۰۰۰

عدم تحویل اتاق به صورت نظافت شده در پایان ترم

۱۲

 

۳,۲۰۰,۰۰۰

خسارت به درب اتاق

۲

۶,۰۰۰,۰۰۰

خسارت به موکت و فرش سوئیت مشاع

۱۳

 

۱۵۰۰۰۰۰

خسارت به میز و صندلی اتاق

۳

۴,۵۰۰,۰۰۰

خسارت به یخچال و اجاق گاز مشاع

۱۴

 

۱۰۰۰۰۰۰

خسارت به درب کمدها

۴

۱۲۰۰۰۰۰

شکستن آئینه مشاع

۱۵

 

۲,۲۰۰,۰۰۰

شکستن شیشه پنجره

۵

۳,۵۰۰,۰۰۰

خسارت به دیوار مشاع

۱۶

 

۲,۵۰۰,۰۰۰

خسارت به دیوار تا ۳ متر مربع

۶

۱۳۰۰۰۰۰

شکستن شیشه فضای مشاع

۱۷

 

۴,۵۰۰,۰۰۰

خسارت به دیوار بالای ۳ متر مربع

۷

۵,۰۰۰,۰۰۰

تخلیه کپسول آتش نشانی

۱۸

 

۴,۰۰۰,۰۰۰

خسارت به فرش و موکت اتاق

۸

۴,۰۰۰,۰۰۰

خسارت به کابینت

۱۹

 

۱۵۰۰۰۰۰

شکستن آئینه و پرده و میل پرده

۹

 

 

۱۲۰۰۰۰۰

شکستن نئوپان تخت

۱۰

 

 

 

 

 

 
 
 
مدیریت امورخوابگاهها
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13322.50868.fa.html
برگشت به اصل مطلب