خوابگاه دانشجویی- خوابگاه رشید
سرپرست خوابگاه رشید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 تماس با مسئول خوابگاه رشید

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی

آقای سید داوود موسوی

دفتر سرپرستی:  77710101

نگهبانی و مخابرات: 

778692222  - 77887820

 _

آدرس : خیابان فرجام - خیابان رشید - خیابان 168 غربی (شهید میرکی) - پلاک 89

کد پستی: 1653935335


داده‌های نقشه
داده‌های نقشه ©2015 Google
داده‌های نقشهداده‌های نقشه ©2015 Google
داده‌های نقشه ©2015 Google
نقشه
ماهواره
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13310.30511.fa.html
برگشت به اصل مطلب