خوابگاه دانشجویی- خوابگاه رشید
سرپرست خوابگاه رشید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 
AWT IMAGE

 تماس با مسئول خوابگاه رشید

AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

شماره داخلی

پست الکترونیکی

آقای سید داوود موسوی

دفتر سرپرستی:  ۷۷۷۱۰۱۰۱

نگهبانی و مخابرات: 

۷۷۸۶۹۲۲۲۲  - ۷۷۸۸۷۸۲۰

 _

آدرس : خیابان فرجام - خیابان رشید - خیابان ۱۶۸ غربی (شهید میرکی) - پلاک ۸۹

کد پستی: ۱۶۵۳۹۳۵۳۳۵


AWT IMAGE
داده‌های نقشه
داده‌های نقشه ©۲۰۱۵ Google
AWT IMAGE
داده‌های نقشهداده‌های نقشه ©۲۰۱۵ Google
داده‌های نقشه ©۲۰۱۵ Google
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نقشه
AWT IMAGE
ماهواره
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13310.30511.fa.html
برگشت به اصل مطلب