گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- اخبار گروه
جدول زمان امتحانات حضوری و مجازی اعلام شده توسط اساتید مربوطه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
خانم دکتر فطروسی  ۱۵ تیر ماه  ورزش ۱ گروه درسی ۰۱ ساعت  ۱۶-۱۷ 
۱۵ تیرماه ورزش ۱ گروه درسی ۰۲ ساعت  ۱۷-۱۸
۲۲ تیرماه تربیت بدنی گروه درسی ۰۱ ساعت ۱۶-۱۷
۲۲ تیرماه تربیت بدنی گروه درسی ۰۲ ساعت ۱۸-۱۷
الباقی دانشجویان تداخلی و بجامانده فردای روز امتحان
 
مجازی
آقای دکتر سیفی ۱۷ و ۱۸ تیر و  هماهنگی با استاد مربوطه مجازی
آقای سیف  ۱۸ تیرماه گروه درسی ۰۲ ساعت ۱۳-۱۲
۲۱ تیرماه گروه درسی  ۰۳ ساعت ۱۳-۱۲
۲۳ تیرماه گروه درس  ۰۴ ساعت ۱۳-۱۲
۲۵ تیرماه گروه درسی ۱۳ ساعت ۱۳-۱۲
مجازی
آقای محمدیان با دانشجویان هماهنگ شده مجاری
آقای شریعتی با دانشجویان هماهنگ شده مجازی
آقای نجاریان   ۱۵-۲۹ تیر ماه و هماهنگ شده با دانشجویان مجازی
آقای نوروزی ۲۸ تیرماه و هماهنگ شده با دانشجویان مجازی
خانم دکتر اسماعیلی امتحان مربوط به دانشجویان حضوری
۲۹ تیر ساعت ۱۳-۱۰ تربیت بدنی سالن ملک لو
۱۳-۲۱ تیر امتحان عملی تصویری
۹۹/۴/۳۰ ساعت  ۱۰-۱۲ تیر تنیس روی میز سالن تنیس
۹۹/۴/۲۹ ساعت ۱۳-۱۰ تربیت بدنی
حضوری
خانم دکتر نمازی ۱۵-۳۰ و ۱۸-۲۲  دانشجویان لطفا با استاد هماهنگ شوند. مجازی
 ا*****
آقای محمدصالح ۲۹ تیرماه ساعت ۱۱-۹  دانشجویان لطفا با استاد هماهنگ شوند. مجاری

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find-95.12911.60256.fa.html
برگشت به اصل مطلب