دانشکده فناوری های نوین-  آزمایشگاه مخابرات ماهواره
آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات ماهواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/8 | 

آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات ماهواره

معرفی  آزمایشگاه

 مدیر آزمایشگاه:دکترسیدحسن صدیقی

مکان آزمایشگاه: دانشکده فناوری‌های نوین، طبقه دوم

برنامه های راهبردی

• طراحی و تحلیل سیستم های مخابرات ماهواره

• طراحی آنتن های موقعیت یابی با مرکز فازی پایدار

• طراحی آنتن های آرایه ای هوشمند، طراحی و ساخت آنتن های ماهواره و ایستگاه زمینی

• طراحی و ساخت سیستم های ارسال و دریافت ماهواره ای

• طراحی سامانه های ردیابی ماهواره¬ها، طراحی سامانه¬های آنتنی ضدجمینگ ماهواره GPS

 

موضوعات تحقیقاتی فعال

طراحی آنتن با مرکز فازی بهینه برای بکارگیری در سیستم های موقعیت یابی

طراحی بهینه آنتن آرایه ای برای تشخیص جهت ورود سیگنال

طراحی آنتن آرایه ای برای مقابله با جمینگ

طراحی آنتن های مخابرات ماهواره¬ای متحرک

طراحی لینک های مخابرات ماهواره¬ای

طراحی آنتن های هوشمند با شکل دهی بیم دیجیتال

.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.17533.47942.fa.html
برگشت به اصل مطلب