دانشکده فناوری های نوین- آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نام آزمایشگاه مدیر آزمایشگاه همکاران
سیستم های نوین انرژی دکتر روح الله احمدی
مخابرات ماهواره دکتر سید حسن صدیقی
نانو زیست فناوری دکتر علیرضا زاهدی
سازه های هوشمند میکرو و نانو الکترومکانیکی دکتر صادق صادق زاده
سنتز و شناسایی نانو مواد

دکتر روح الله رحمانی فرد

دکتر حسین بنا-دکتر میثم جلالی
 نانوزیست مواد دکتر سید مرتضی نقیب

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.13674.31459.fa.html
برگشت به اصل مطلب