قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- آئین‌ نامه ‌ها و مصوبات
آیین نامه دوره سوم قطب های علمی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/15 | 
AWT IMAGE آیین نامه دوره سوم قطب های علمی کشور مصوب 20/11/1388
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.14037.33739.fa.html
برگشت به اصل مطلب