پردیس شماره 2- شرایط پذیرش
شرایط پذیرش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/2 | 

  دوره های آموزشی

  فعالیت‌های آموزشی پردیس شماره ۲ دانشگاه علم و صنعت ایران مطابق مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۸/۴/۹۰ که با اجرای رشته های دایر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای معتبر دولتی وابسته به وزارت متبوع موافقت بعمل آورده (ابلاغیه شماره ۹۰۴۰۱/ ۲۲ مورخ ۵/۶/۹۰) در قالب تمامی مقاطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) ، و رشته/ گرایشهای دایر در پردیس مادر به شیوه های موجود (حضوری، نیمه حضوری و مجازی) می باشد که با توجه به منحصر به فرد بودن برخی رشته ها از جمله راه‌آهن و خودرو در سطح منطقه، فعالیت پردیس شماره ۲ دانشگاه در این رشته ها دارای مزیت های نسبی فراوان می باشد.

  · تاکید اصلی در ارایه دوره های تحصیلات تکمیلی و در دوران راه اندازی بر رشته/گرایشهای خاص مانند صنایع، کامپیوتر، معماری، برق، مکانیک، عمران و مهندسی شیمی که دانشگاه علم و صنعت ایران مزایای نسبی در سطح منطقه دارد می باشد.

  · ارایه دوره ها بصورت نیمه حضوری و مجازی این امکان را فراهم ساخته تا با تاسیس دفاتری دردیگر کشورها به صورت موثر حضور بین المللی دانشگاه را گسترش داد.

  · دوره های تحصیلات تکمیلی بصورت آموزش حضوری برگزار می شود.

  · در برخی رشته/گرایشهای کارشناسی ارشد که ارایه دوره به صورت آموزش محور ( Master of Engineering ) با استقبال روبرو است، جهت تنوع بخشی دوره های آموزشی در پردیس شماره ۲ دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا می گردد.

  قوانین و مقررات آموزشی

  پردیس شماره ۲ از نظر قوانین و مقررات تابع نظام آموزشی عالی کشور و دانشگاه علم و صنعت ایران است.

 


** جدید
شهریه های ورودی ۱۴۰۲

مقطع کارشناسی ارشد
شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
۸۰.۶۴۰.۰۰۰ ۱۰.۰۵۰.۰۰۰ ۱۲.۱۶۰.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰.۰۰۰ ۶.۵۵۰.۰۰۰ ۸.۰۶۰.۰۰۰

مقطع دکتری
شهریه ثابت هر نیم سال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه
۱۷۹.۵۹۰.۰۰۰ ۱۰.۰۴۶.۰۰۰ ۱۲.۱۶۳.۰۰۰ ۲۲.۱۷۶.۰۰۰


شهریه ورودی های سال ۱۴۰۰

مقطع دکتری: 

شهریه ثابت هر نیم سال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه
۱۰۶.۹۰۰.۰۰۰ ۵.۹۸۰.۰۰۰ ۷.۲۴۰.۰۰۰ ۱۳.۲۰۰.۰۰۰

مقطع کارشناسی ارشد:
شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۹۸۰.۰۰۰ ۷.۲۴۰.۰۰۰ ۹.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۸۰۰.۰۰۰
 

شهریه های سال ۹۹


مقطع دکتری

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
۹۳.۰۰۰.۰۰۰ هر واحد دروس نظری هر واحد دروس عملی سمینار و پایان نامه
۵.۲۰۰.۰۰۰ ۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰مقطع کارشناسی ارشد

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
۴۲.۰۰۰.۰۰۰ هر واحد دروس نظری هر واحد دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
۵.۲۰۰.۰۰۰ ۶.۳۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰
 

شهریه ورودی های ۹۸


مقطع کارشناسی ارشد

هریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۷۰۰.۰۰۰


مقطع دکتری

شهریه ثابت هر نیم سال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه
۸۱.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
 

شهریه ورودیهای ۹۷

مقطع کارشناسی ارشد ۹۷

شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه دروس جبرانی نظری دروس جبرانی عملی
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۴۸۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰


مقطع دکتری ۹۷

شهریه ثابت هر نیم سال (ریال) شهریه متغییر به ازای هر واحد (ریال)
دروس نظری دروس عملی سمینار و پایان نامه
۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۴۰۰.۰۰۰


 

شهریه ورودیهای ۹۶

مقطع کارشناسی ارشد

  شهریه ثابت هر نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و

پایان نامه

  دروس جبرانی نظری

  دروس جبرانی عملی

  ۳۱.۵۰۰.۰۰۰

  ۳.۸۰۰.۰۰۰

  ۴.۷۰۰.۰۰۰

  ۶.۰۰۰.۰۰۰

  ۲.۵۰۰.۰۰۰

  ۳.۱۵۰.۰۰۰


مقطع دکتری

  

  شهریه ثابت هر

نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و پایان نامه

  ۶۹.۰۰۰.۰۰۰

  ۳.۶۳۰.۰۰۰

  ۴.۵۳۷.۰۰۰

  ۸.۷۱۲.۰۰۰


 
  شهریه ورودیهای ۹۴ و ۹۵

  شهریه دوره کارشناسی ارشد  ۹۴ و۹۵

  شهریه ثابت هر نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و

پایان نامه

  دروس جبرانی نظری

  دروس جبرانی عملی

  ۲۷.۵۰۰.۰۰۰

  ۳.۳۰۰.۰۰۰

  ۴.۱۲۵.۰۰۰

  ۵.۲۸۰.۰۰۰

  ۲.۲۰۰.۰۰۰

  ۲.۷۵۰.۰۰۰


  شهریه دوره دکتری ۹۴ و ۹۵

  

  شهریه ثابت هر

نیمسال (به ریال)

  شهریه متغییر به ازای هر واحد (به ریال)

  دروس نظری

  دروس عملی

  سمینار و پایان نامه

  ۶۲.۷۰۰.۰۰۰

  ۳.۳۰۰.۰۰۰

  ۴.۱۲۵.۰۰۰

  ۷.۹۲۰.۰۰۰


 

  شهریه دوره های آموزشی (ورودی های قبل از ۹۳)
 

  ردیف

  مقطع

  شهریه ثابت

  ترمی

  شهریه متغییر به

  ازای هر واحد نظری

  شهریه سمینار و

  پایان نامه به ازای هر واحد

  شهریه دروس

  جبرانی به ازای

  هر واحد عملی

  شهریه متغییر

  به ازای هر واحد عملی

  شهریه

  دروس جبرانی

  ۱

  کارشناسی ارشد

  دو میلیون و صد هزار تومان

  دویست و پنجاه هزار تومان

  چهارصد هزارتومان

دویست و پنجاه هزار تومان

  سیصد و دوازده هزار

  و پانصد تومان

  دویست هزار تومان

  ۲

  دکتری

  چهار میلیون و هشتصد هزار تومان

  دویست و پنجاه هزار تومان

  ششصد هزار تومان

  سیصد و دوازده هزار

  و پانصد تومان

  ------


 

شهریه ورودی های ۹۳
 

  ردیف

  مقطع

  شهریه ثابت

  ترمی

  شهریه متغییر به

  ازای هر واحد نظری

  شهریه سمینار و

  پایان نامه به ازای هر واحد

  شهریه دروس

  جبرانی به ازای

  هر واحد عملی

  شهریه متغییر

  به ازای هر واحد عملی

  شهریه

  دروس جبرانی

  ۱

  کارشناسی ارشد

  دو میلیون و پانصد هزار تومان

  سیصد هزار تومان

  چهار صد و هشتاد هزارتومان

  دویست و پنجاه هزار تومان

  سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان

  دویست هزار تومان

  ۲

  دکتری

  پنج میلیون و هفتصد هزار تومان

  سیصد هزار تومان

  هفتصد و بیست هزار تومان

  -

  سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان

  ------

  تبصره:

  به منظور جذب افراد مستعد و توانمند از سراسر جهان و ایجاد اعتبار در سازمان های بین المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، آیسسکو و فدراسیون دانشگاه های جهان اسلام، اعطاء بورس کامل، معاف از شهریه و یا کمک هزینه زندگی با هماهنگی سازمانهای فوق‌الذکر و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://www.iust.ac.ir/find-90.12656.26850.fa.html
برگشت به اصل مطلب