پردیس شماره 2- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول 94-93

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 

    معاونت آموزشی پردیس شماره 2 دانشگاه علم و صنعت ایران تقویم آموزشی نیمسال اول 94-93را به شرح ذیل اعلام نمود:

    لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایست مطابق تقویم پیوست نسبت به ثبت نام و سایر موارد ذکر شده اقدام نمایند.

  تقویم آموزشی مصوب نیم‌سال اول سال تحصیلی 98-97

 

 با آرزوی موفقیت

 معاونت آموزشی پردیس شماره 2

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12626.27922.fa.html
برگشت به اصل مطلب