دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- افتخارات
افتخارات و دستاوردها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• گنجینه دانشگاه علم و صنعت ایران

گنجینه  دانشگاه علم و صنعت ایران با ایجاد غرفه‌هایی مانند دانشگاه و انقلاب به معرفی فعالیتهای سیاسی و فرهنگی اقشار مختلف از اساتید ، کارمندان و تشکلهای اسلامی دانشجویی در دانشگاه علم ‌و‌صنعت ایران می‌پردازد . این فعالیتهای سیاسی و فرهنگی گامی موثر در راه حفظ و گسترش ارزش‌های اسلامی تحکیم مبانی فکری نظام اسلامی هستند. تا آنجا که بیش از 100 نفر از دانشجویان وکارکنان این دانشگاه در جهت تداوم انقلاب اسلامی و ارزشهای این انقلاب به دیدار معبود شتافته‌اند .

  گنجینه

  گنجینه دانشگاه علم و صنعت ایران

  گنجینه دانشگاه علم و صنعت ایران

جهت دیدن آلبوم تصاویر کلیک کنید

از دیگر غرفه های خاص می‌توان به غرفه معرفی اساتید دانشگاه اشاره کرد .این غرفه به معرفی پروفسورها و اعضاء هیئت علمی دانشکده ها می‌پردازد. 

  در غرفه جوانان و دانشگاه نتایج مو فقیت‌های دانشجویی دانشگاه دیده می‌شود. همچنین مجلات علمی – دانشجویی که سند افتخاری برای دانشجویان این دانشگاه است به چشم می‌خورد . در این غرفه امور اردوها و فعالیتهای فرهنگی ، دانشجویی و همچنین ساخت خوابگاههای دانشجویی جهت رفاه بیشتر دانشجویان معرفی شده‌اند . در غرفه تولید دانش آثار ارزشمندی از دانش‌پژوهشان و اساتید وجو دارد که از آن جمله می‌توان مقاله‌های علمی ، پروژه های دکترا و مجله‌های فنی ومهندسی دانشگاه را نام برد.

  دررابطه با معرفی دانشگاه و بیان تاریخچه آن گنجینه علمی دانشگاه دست به اقدامی بدیع زده است و آن تشکیل غرفه اولین‌ها است. در این غرفه آغاز و ابتدای امور مختلف مربوط به دانشگاه و دانشجویان در تمام زمینه‌ها ( تاسیس ، فارغ التحصیلان و ... ) معرفی می‌شوند.

  در گنجینه علمی دانشگاه علم و صنعت ایران علاوه بر غرفه‌های خاص که در سطور فوق معرفی شدند ، غرفه های دیگری نیز فعالیت دارند .

  از آن جمله می‌توان غرفه دانشکده‌ها را نام برد که در آن فعالیت های تمام دانشکده ها و اعضاء هیئت علمی آنها و همچنین طرح‌ها و پروژه های تحقیقاتی انجام شده یا در حال اجرا معرفی شده اند .


نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=9.6356.7518.fa
برگشت به اصل مطلب