دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
دومین رویداد تخصصی صنعتی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.69164.fa
برگشت به اصل مطلب