دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
آخرین نشست تخصصی این هفته دانشگاه با عنوان رویکردهای نوین ICT در حوزه تحول دیجیتال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67714.fa
برگشت به اصل مطلب