دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
چالش ها، نیازها و معرفی فرصت های پژوهشی در صنعت آب و فاضلاب کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67713.fa
برگشت به اصل مطلب