دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
توسط ایمیدرو در سال ۱۴۰۱ هفتاد و هفت نیاز پژوهشی تعریف و ۱۲ عنوان قرارداد در سامانه ساتع فراخوان شده است

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67677.fa
برگشت به اصل مطلب