دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
برگزاری پنجمین نشست تخصصی تعاملات صنعتی دانشگاه و امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/6 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67676.fa
برگشت به اصل مطلب