دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
برگزاری سومین نشست تخصصی تعاملات صنعتی دانشگاه و معرفی ۱۲ نیاز شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به دانشگاهیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67640.fa
برگشت به اصل مطلب