دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
حضور دانشگاه علم و صنعت ایران در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67091.fa
برگشت به اصل مطلب