دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
بازدید جمعی از روسای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/19 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.67051.fa
برگشت به اصل مطلب