دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
برگزاری جلسه با سازمان مرکزی تعاون روستایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.66968.fa
برگشت به اصل مطلب