دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
تقدیر از مدیر و دو کارشناس برتر کارآموزی دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/31 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.66902.fa
برگشت به اصل مطلب