دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/26 | 
به استحضار می رساند شرکت توانیر امکان استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در شرکت توزیع برق استان لرستان مهیا کرده است. لذا اساتیدی که علاقمند به گذراندن فرصت علمی خود در این شرکت می باشند، مراتب علاقمندی خود را با آقای ابراهیم شریفی پور مدیر دفتر تحقیقات آن شرکت با شماره ۰۶۶۳۳۲۰۸۵۶۶ و ایمیل Researchledc.ir اعلام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.60586.fa
برگشت به اصل مطلب