دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
فرصت مطالعاتی اساتید در چابهار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 
با اعزام تعدادی از اساتید دانشگاه به منطقه آزاد چابهار  نشست های تخصصی اساتید با مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی منطقه در تاریخ ۸ مرداد ماه برگزار شد. در این سلسله نشست ها مجموعه ای از مشکلات و عارضه های موجود در صنایع دریانوردی شناسایی گردید تا به همت اساتید دانشگاه مرتفع گردد.

در راستای انجام دوره فرصت مطالعاتی صنعتی اساتید اعزام شده کار گاه هایی توسط ایشان تعریف و برگزار گردید که لیست کارگاه ها به شرح زیر می باشد :


نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.60562.fa
برگشت به اصل مطلب