دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
پرسشنامه سنجش تاثیر کرونا بر روی حمل و نقل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
پرسشنامه زیر با هدف سنجش تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت حمل و نقل شهری طراحی شده است. این پژوهش با همکاری محققانی از دانشگاه های تهران و علم و صنعت ایران در حال انجام است. به همین منظور از شما شهروندان گرامی درخواست می شود که با تکمیل این پرسشنامه ما را در این پژوهش یاری کنید:
برای ارتباط و آشنایی با افراد دخیل در این پژوهش می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
همچنین در صورت نیاز می توانید سوالات خود را از طریق آیدی تلگرام t.me/ic۱۹_support مطرح نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.60397.fa
برگشت به اصل مطلب