دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
تقدیر از ۴ عضو هیات علمی فعال در اجرای فرایند کارآموزی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | 
در آخرین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه از ۴ عضو هیات علمی فعال در «اجرای فرایند کارآموزی» امسال تقدیر به عمل آمد.
در این جلسه به تـرتیب از خانم ها دکتر فرشته نعیم پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز و دکتر فرناز برزین پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع به خاطر «همکاری و برگزاری جلسات توجیهی کارآموزی»، آقایان دکتر مجید شهروی مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی راه آهن، به دلیل «برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت بر سرزدن اساتید دانشکده به کارآموزان تحت سرپرستی خود» و دکتر سعید عبادالهی به جهت «برگزاری گسترده اولین مسابقه پوستر کارآموزی برتر دانشگاه» با اهدا لوح تقدیر توسط آقای دکتر تورج محمدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تجلیل به عمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.59071.fa
برگشت به اصل مطلب