دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
دانشجویان برگزیده « اولین مسابقه پوستر کارآموزی برتر»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
     در مراسم «جشن تقدیر از دانشجویان ممتاز آموزشی، پژوهشی دانشگاه» سه دانشجوی برگزیده دانشگاه «اولین مسابقه پوستر کارآموزی برتر» لوح تقدیر و هدیه ویژه خود را دریافت کردند.
     در این جشن خانم طاهره شمسی (دانشجوی دانشکده مهندسی برق)، آقای محمدرضا رستم خانی (دانشجوی دانشکده مهندسی عمران) و خانم نرگس ساکی (دانشجوی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ) لوح تقدیر و هدیه ویژه خود را از سوی آقایان دکتر ازگلی مدیرکل دفتر مرکزی ارتباط با صنعت و خدمات فناوری و مسئول سامانه ملی کارآموزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دکتر ذاکری رئیس دانشگاه و دکتر واحدی معاون آموزشی دانشگاه دریافت داشتند.
     شایان ذکر است علاوه بر دریافت لوح تقدیر با امضای رئیس دانشگاه، هدیه ای کمک آموزشی توسط شرکت هیرمند به دانشجویان برگزیده اهدا شد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.58764.fa
برگشت به اصل مطلب