دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
شرایط شرکت ملی نفت جهت ارسال پیشنهادات پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
شرایط شرکت ملی نفت جهت ارسال پیشنهادات پژوهشی به این شرکت از تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۹۸ " برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.58061.fa
برگشت به اصل مطلب