دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
قابل توجه دانشجویان متقاضی تور نانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ | 
لیست دانشجویانی که برای تورنانو ثبت نام کرده اند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.57760.fa
برگشت به اصل مطلب