دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
جلسه دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | 

جلسه ای مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی روز دوشنبه مورخ 22 خرداد ماه سال جاری از ساعت 10 الی 13 در محل مجتمع رفاهی اساتید با حضور جناب آقای دکتر کثیری مدیر دفتر همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری و جناب آقای دکتر داودی مدیر دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و مدیران موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی برگزار گردید.

در این جلسه مدل جدید همکاری و توسعه تعاملات موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی در حوزه فناوریهای بدیع و نوظهور با دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی کشور توسط آقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز اکتساب فناوریهای بدیع و نوظهور ارائه گردید و نکات قابل توجه و مهم توافق نامه توسعه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری به سمع حضار محترم رسانده شد.

در ادامه جلسه مراسم پرسش و پاسخ همراه با ارائه پیشنهادات با حضور اعضای محترم هیات علمی و مدیران محترم موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی برگزار گردید. پیشنهادات ارائه شده توسط  اعضای محترم هیات علمی مورد توجه مدیران موسسه قرار گرفت و مقرر گردید تا جلسات تخصصی در حوزه های مختلف پیشنهادی تشکیل شده و همکاری مشترک در حوزه فناوریهای بدیع و نوظهور بین دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی آغاز شود.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.50020.fa
برگشت به اصل مطلب