دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
همایش نگهداری پودرها و ذخیره سازی فنی مواد پودری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۷ | 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.26146.fa
برگشت به اصل مطلب