دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان جذب کارآموز شرکت ملی گاز ایران، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/6 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.67674.fa
برگشت به اصل مطلب