دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اعلام ظرفیت پذیرش کارآموزان دانشگاهی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(شرکت فجر انرژی خلیج فارس)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.67291.fa
برگشت به اصل مطلب