دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اعلام ظرفیت کارآموزی شرکت گاز استان زنجان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/31 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.67196.fa
برگشت به اصل مطلب