دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان استخدام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.66970.fa
برگشت به اصل مطلب