دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان از سازمان ملی بهره وری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۸ | 
برای شرکت در فراخوان از سازمان ملی بهره وری ایران می توانید به آدرس https://www.nipo.gov.ir مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.55519.fa
برگشت به اصل مطلب