دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 
عناوین اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تهران در سال 97 ، مصوب در کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری استان تهران نیز به پیوست می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.55366.fa
برگشت به اصل مطلب