دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان شرکت گاز استان آذربایجان غربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۷ | 
فراخوان پروپوزال پروژه پژوهشی در ارتباط با روشهای اندازه گیری و کاهش نشتی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.54661.fa
برگشت به اصل مطلب