دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
68 عنوان اولویت مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۹ | 
68 عنوان اولویت مصوب پایان نامه های تحصیلا تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترا در عرصه های مختلف امر مبارزه با مواد مخدر که در جلسات شورای تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موار مخدر ریاست جمهوری به تصویب رسیده است به پیوست جهت بهره برداری لازم قابل مشاهده است.برای دیدن عناوین اولویت ها به سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می توانید مراجعه نمایید.این فراخوان کان لم یکن تلقی گردیده و مورد حمایت مالی ستاد قرار نخواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.54548.fa
برگشت به اصل مطلب