دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۲۷ | 

گروه صنعتی گلرنگ به منظور بهره مندی از پتانسیل های موجود در مراکز تحقیقاتی و توان علمی متخصصان و همچنین حمایت از ایده های نوآورانه همراستا با استراتژی های خود پذیرای طرحهای نوآورانه و فناورانه مراکز علمی و پژوهشی در حوزه های ذیل میباشد.

- شوینده، بهداشتی و آرایشی

- صنایع سلولزی

- صنایع غذایی

- توسعه کسب و کار

- گسترش ارتباط با مشتری

- لجستیک، توزیع و فروش

- مواد شیمیایی، پلیمر و پلاستیک

بدین منظور در صورت تمایل به همکاری لیستی از طرح ها و پژوهش هایی که تا به حال انجام شده است جهت بررسی در اختیار دفتر نوآوری و فناوری گلرنگ قرار داده شود.

شماره تماس گروه صنعتی گلرنگ: 88799999 (20 خط گویا)

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.42307.fa
برگشت به اصل مطلب