قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
کارگاه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/24 | 
اولین کارگاه پیوست نگاری فرهنگی ویژه اعضائ محترم هیات علمی رشته معماری مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور در تاریخ 25/9/1393 برگزار می گردد. جناب آقای مهندس نقره کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی در خصوص موضوع معماری اسلامی و پیوست نگاری فرهنگی سخنرانی می نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.35389.fa.html
برگشت به اصل مطلب