قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/16 | 
سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری بر اساس برنامه های سالانه خود همایش مسئولین کانون های مهندسی سراسر کشور را  در تاریخ 13/9/1393 در شهر مقدس قم برگزار نمود که درآن از آقای مهندس نقره کار مدیر قطب علمی معماری اسلامی جهت ارائه سخنرانی در خصوص موضوع نقد و بررسی وضعیت نابسامان معماری و ساخت و ساز کلان شهرها و شهرهای کشور و ارائه راهکارها جهت رسیدن به وضعیت مطلوب دعوت بعمل آوردند . ایشان ضمن شرکت و  سخنرانی در رابطه با اهمیت معماری و شهرسازی بر هویت بخشی جامعه و همچنین  تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به معماری اسلامی ایرانی در ساخت و سازها، ارائه نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.35216.fa.html
برگشت به اصل مطلب