قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
کتاب "نام امام علی (ع)در معماری اسلامی ایران "

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/3 | 

کتاب ارزشمند نام امام علی (ع) در معماری اسلامی ایران جایزه کتاب سال اصفهان را دریافت کرد.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.35004.fa.html
برگشت به اصل مطلب