قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
همایش کاربرد معماری سنتی در معماری مدرن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.33407.fa.html
برگشت به اصل مطلب