قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
برج میلاد صاحب مسجد می شود/معماری این مسجد چگونه خواهد بود؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  شهردار تهران با اشاره به ویژگی های مسجد برج میلاد تهران گفت: طبیعتا این مسجد یک ساخت سنتی دارد اما حتما از ابزارهای روز نیز برای ساخت آن استفاده می کنیم، از این رو این موضوع در ساخت مسجد دیده شده است که از تکنولوژی روز استفاده کنیم اما کاملا مسجد سنتی باشد.

  شهردار تهران درباره بودجه ساخت مسجد نیز گفت: هنوز دقیقا بودجه ساخت این مسجد مشخص نشده است چراکه بایدفازهای بعدی آن نیزطراحی شود اما در شورای اسلامی شهر تهران ردیفی برای مسجد گذاشته شده است که دیگر مشکلی برای اعتبار ساخت این مسجد نداشته باشیم. البته مسجد حتما باید سادگی خودش را داشته باشد و در حین اینکه زیبایی و معنویت آن نیز حفظ می شود، بحث بودجه نباید اثری بر ساخت مسجد داشته باشد .

  مسجد برج میلاد که طراحی آن توسط مهدی حجت انجام شده در ضلع غربی برج میلاد قرار داشته و مساحتی معادل 5400متر‌مربع دارد. معماری مسجد به‌صورت سنتی است و عناصر به‌کارر‌فته در آن بیانگر جنبه تاریخی و سنتی تاریخ مسجد‌سازی‌ ایران است .

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.32927.fa.html
برگشت به اصل مطلب